Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

#26 Parent Coach Tú-Anh Nguyễn x Lifestyle Blogger Lâm Thuý Nhàn: "Bọn mình LÀM MẸ RẤT VUI"

September 12, 2020 Tu-Anh Nguyen Episode 26
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#26 Parent Coach Tú-Anh Nguyễn x Lifestyle Blogger Lâm Thuý Nhàn: "Bọn mình LÀM MẸ RẤT VUI"
Chapters
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#26 Parent Coach Tú-Anh Nguyễn x Lifestyle Blogger Lâm Thuý Nhàn: "Bọn mình LÀM MẸ RẤT VUI"
Sep 12, 2020 Episode 26
Tu-Anh Nguyen

Một tập podcast tâm sự của 2 bà mẹ 2 con, xoay quanh chủ đề Ăn - Ngủ - và Dạy con trong độ tuổi từ 0-5. Tụi mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến thức liên quan với hi vọng truyền tải được thật nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người.

Show Notes

Một tập podcast tâm sự của 2 bà mẹ 2 con, xoay quanh chủ đề Ăn - Ngủ - và Dạy con trong độ tuổi từ 0-5. Tụi mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến thức liên quan với hi vọng truyền tải được thật nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người.